Tak byte och tillbyggnad av entré med takkupa och balkong.
Här har vi lagt om taket. Tagit bort gamla tegelpannor och gammalt papp och läkt. Nya betong pannor har lagts med Aluzinkomfattningar.

Ny entré har byggts klädd med panel samt en takkupa med balkong.
Vi har även monterat våra egna PVC fönster samt träytterdörr.