Ombyggnad / renovering av våtrum. Rivning av litet WC och ombyggnad till badrum. Flytspackling, tätskickt, plattsättning, VVS dragning.